۱ - شماره سفارش یا شماره موبایل

  ۲ - دلیل مرجوع کردن سفارش

  ۳ - نام بانک

  ۴ - شماره شبا
  (برای سریع تر شدن فرایند واریز وجه سفارش، چنانچه حساب بانکی شما نزد بانک ملت است، لطفا اطلاعات مربوط به این بانک را وارد کنید.)

  ۵ - نام و نام خانوادگی
  (نام و نام خانوادگی صاحب حساب و فرد سفارش دهنده یکسان باشد)