۱ - شماره سفارش یا شماره موبایل

    ۲ - دلیل مرجوع کردن سفارش

    ۳ - شماره پیگیری تیپاکس یا پست

    ۴ - نام بانک

    ۵- شماره شبا

    ۶ - نام و نام خانوادگی